Zum Inhalt springen

Повеќе од 15 години адвокатско искуство

услуги за поединци, семејства и корпораци

Нашата обврска

Нашата стратегија е да бидеме партнери со клиентите. Сакаме заеднички да го најдеме најдоброто решение за секоја правна ситуација. Со тоа сметаме дека успехот е загарантиран.

Области на работа

  • подготовка и склучување на договори
  • основање, статусни и други промени на трговски друштва
  • трговско право
  • кредитни работи, банкарско право, финансиски институции,
  • правна помош од областа на работните односи
  • правна помош во областа на градежништвото
  • управување со недвижности и др.
  • застапување пред сите судски, управни и административни органи и институции

Контакт

Весна Јовановска
+389 78 219176
+389 2 3145159
info@vesnajovanovska.com
ul.1737 br. 32 vlez 1 kat 2 lokal 28, Skopje 1000